Addiko banka uručila još 25 GPS narukvica djeci sa poremećajima iz autističnog spektra

U poslovnici Addiko banke u Ferhadiji uručeno je 25 GPS narukvica djeci i roditeljima iz Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju “Colibri”, čime je nastavljena praktična implementacija projekta Addiko banke u Bosni i Hercegovini. Osnovna namjera ovog projekta je omogućiti da što više djece sa poremećajima iz autističnog spektra dobije narukvice i sigurnije živi. Banka je prošle godine uspostavila saradnju sa udruženjem Colibri, a s ciljem finansiranja nabavka GPS narukvica za djecu sa poteškoćama u Bosni i Hercegovini, dok ovaj problem ne bude sistemski riješen.

“Naša inicijativa za nabavku GPS narukvica je mali korak u rješavanju problema sa kojim se susreću ova djeca, jer objektivno ne možemo pokriti svu djecu. Istovremeno, ova naša aktivnost je veoma značajna obzirom da je podstakla i druge organizacije i institucije da pomognu djeci sa poremećajima iz autističnog spektra i njihovim roditeljima, ali i da ovaj problem bude sistemski riješen, te da narukvica bude tretirana kao ortopedsko pomagalo”, izjavila je Belma Sekavić – Bandić, član Uprave Addiko Bank dd Sarajevo.

“Zahvalni smo Addiko banci za podršku i doniranje narukvica djeci kojima ove narukvice mogu biti od životnog značaja. Sa Addiko bankom sarađujemo u više segmenata, te ih posmatramo kao dio naše velike porodice koja zaista može biti primjer odgovornog ponašanja u zajednici”, istakla je Aida Hrnjić, predsjednica udruženja Colibri.

Podrška djeci sa poremećajima iz autističnog spektra je zajednička aktivnost obje Addiko banke u Bosni i Hercegovini, te se vrlo brzo očekuje i podjela prvih narukvica za djecu sa poteškoćama sa područja Banjaluke.

Colibri3

Addiko Bank Sarajevo