Addiko Business Debit Mastercard – dodatna podrška poslovanju pravnim licima

Addiko Bank je svoju kartičnu ponudu obogatila sa Business Debit Mastercard, beskontaktnom debitnom karticom za pravna lica. Nova Addiko Business Debit Mastercard je međunarodna debitna kartica vezana uz transakcijski račun klijenta, a koja omogućava kartično plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, kao i podizanje gotovine na bankomatima.

“Jedan od naših principa je fokusiranost na bitno, a jedna od najbitnijih stvari nam je zadovoljstvo naših klijenata proizvodima Banke koje koriste i koji su neophodni njihovom poslovanju. Addiko Business debitna kartica je nastala sa ciljem da našim klijentima, pravnim licima, olakša poslovanje i omoguće efikasnije upravljanje i korištenje transakcijskih računa”, kaže Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banja Luka. “Iskustvo klijenata u poslovanju sa Addiko bankom bilo je presudni faktor da u prošloj godini budemo prepoznati kao banka sa najvišim nivoom kvaliteta bankarskih usluga. Želimo nastaviti taj trend, te kontinuirano radimo na unaprjeđenju naše ponude”, istakao je Pečenko.

“Jasno i jednostavno bankarstvo podrazumijeva jednostavne proizvode koji klijentima olakašavaju poslovanje. To nam je bila vodilja i kod kreiranja Addiko Business Debit kartice, koja omogućava plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu, podizanje gotovine na bankomatima Addiko banke i drugih banaka, te sigurniju online kupovinu. Klijentima je omogućena potpuna kontrola troškova, obzirom da je kartica vezana za transakcijski račun klijenta, te je potrošnja ograničena stanjem na tom računu”, istakla je Belma Sekavić – Bandić, član Uprave Addiko Bank dd Sarajevo.

Addiko Business Debit Kartica

Addiko Bank Sarajevo