Addiko volonteri u Zenici

Dvije učionice u OŠ “Meša Selimović” dobile novi pod

Već drugu godinu zaredom, Addiko banka aktivnosti društvenog djelovanja provodi u okviru projekta Addiko Cares, koji podrazumijeva volonterske aktivnosti zaposlenika koje Banka finansijski podržava. U okviru projekta zaposlenici volontiraju u različitim institucijama i organizacijama, dok Banka obezbjeđuje finansijsku donaciju za lokalne institucije ili udruženja.

Prva ovogodišnja aktivnost u okviru Addiko Cares bilo je volontiranje zaposlenika Addiko banke u OŠ Meša Selimović u Zenici, u okviru kojeg su, zajedno sa zaposlenicima škole postavili novi pod.

“Želja nam je bila da barem malo poboljšamo uslove rada učenika OŠ “Meša Selimović”, te smo u dogovoru sa menadžmentom škole finansirali nabavku novog poda u dvije učionice. Naši zaposlenici su zajedno sa zaposlenicima škole realizovali postavku poda, kao dio projekta Addiko Cares”, istakla je Mela Salkić, voditeljica poslovnice Addiko banke u Zenici.

“Želimo da se zahvalimo Addiko banci, koja je u potpunosti finansirala nabavku poda za dvije učionice u OŠ “Meša Selimović” u Zenici, a u kojima se realizuje nastava za učenike 1. i 2. razreda. Postavljanjem podova u učionicama unaprijedili smo uslove za boravak naših učenika i nastavnika u školi. Želimo istaći da ovo nije prvi put da Addiko Banka na konkretan način pomaže Školi i tako pokazuje svoju društvenu odgovornu ulogu u zajednici, a posebno prema odgojno-obrazovnim ustanovama”, istkao je Amir Zukić, direktor OŠ Meša Selimović u Zenici.

Drugi ciklus Addiko Cares projekta započeo je u novembru prošle godine posjetama i donacijama Udruženju Pomozi.ba i JU Domu za lica sa invaliditetom Višegrad, a nastavljen je u decembru posjetom dječijem vrtiću “Naša Radost” u Zvorniku. Projekat je nastavljen i ove godine, a nakon Zenice uskoro će biti realizovane aktivnosti u nekoliko drugih gradova u BiH. Addiko banka izdvaja značajna sredstva za podršku lokalnoj zajednici u kojoj djeluje kroz podršku radu vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih institucija.

Addiko Bank Sarajevo