Aktivno učešće Addiko banke na bankarskoj konferenciji “Promjene ne mogu čekati”

Sarajevo, 30.05.2018. –  Predstavnici Addiko banke aktivno su učestovali u radu bankarske konferencije “Promjene ne mogu čekati”, a čiji je organizator bila konsultantska kuća Deloitte.

Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko banke, učestvovala je u panelu “Izazovi promjena regulatornog okvira u finansijskoj industriji u BiH”, dok je direktorica pravnog odjela Addiko banke, Dženana Bašić učesnike konferencije upoznala sa izazovima pravne regulative u implementaciji digitalnog bankarstva u Bosni i Hercegovini. U oba panela pravni okvir je istaknut kao ključni kamen spoticanja za kvalitetniju i bržu digitalizaciju.

“Rješavanje loših plasmana kao pokretač rasta” tema je koju je obradio Hrvoje Stojić, direktor Odjela ekonomskih istraživanja u Addiko Grupaciji. Stojić je, govoreći o važnosti naplate loših plasmana, istakao da ona osim povećanja likvidnosti i poboljšanja kvaliteta novčanih tokova, pozitivno utiče i na nadoknadivnost, te može privući strane investicije.

Na konferenciji je u više navrata spominjana digitalna transformacija poslovanja, kao neminovnost koja polako, ali sigurno ulazi u sve sfere finansijske industrije. Addiko banka već drugu godinu uspješno provodi digitalnu transformaciju poslovanja, u okviru svoje strategije tržišnog repozicioniranja.

Addiko Bank Sarajevo