EBRD podržava Žensku Mentorsku Mrežu

Ženska Mentroska Mreža nastavlja sa svojim aktivnostima i u julu, kada se održava drugi ciklus edukacije za mlade, ambiciozne poslovne žene.

Ženska Mentorska Mreža je jedinstveni mentorski program namijenjen mladim ženama koje grade karijeru u korporativnom sektoru. 54 mlade žene, koje su na početku svojih karijera, rade na individualnoj osnovi sa iskusnim poslovnim mentoricama, čime su uzele učešće u ovom sveobuhvatnom programu razvoja. Drugi ciklus edukacije je podržan od strane EBRD-ovog programa “Žene u biznisu”, finansiranog od strane Švedske, Italije i Luksemburga. Ova edukacija uključuje teme poput upravljanja promjenama i vještine pregovaranja, te će biti praćena sa panel diskusijom na kojoj će učestvovati Manuela Naessl, direktorica ureda EBRD za Bosnu i Hercegovinu i jedna od mentorica u programu Ženska Mentorska Mreža, te Amina Karić, direktorica operacija u kompaniji Authority Partners.

Podrška poslovnim ženama i ženskom preduzetništvu je misija EBRD-ovog programa “Žene u biznisu”, a što se preklapa sa ciljevima Ženske Mentorske Mreže. Kroz program koji kombinuje finansijsku i savjetodavnu podršku za poduzetnice već je podržano stotine biznisa koji vode žene u Bosni I Hercegovini. Govoreći o EBRD-ovoj podršci Ženskoj Mentorskoj Mreži, Manuela Naessl je naglasila da lični razvoj na početku karijere uz podršku iskusne mentorice koja može obezbijediti trening i smjernice je od izuzetne važnosti za bilo koju mladu osobu. Obzirom da se mlade žene susreću sa mnogim preprekama u njihovim karijerama, ovaj program u Bosni i Hercegovini je izuzetna prilika, otvorena za učesnice iz cijele zemlje, te je EBRD ponosan zbog podrške koju pruža ovom programu.

“Zadovoljstno mi je što je Ženska Mentorska Mreža u veoma kratkom roku prepoznata kao projekat vrijedan podrške obzirom da sigurno doprinosi unapređenju pozicije žene u poslovnom svijetu, ali i generalno”, istakla je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo i jedna od inicijatorica Ženske Mentorske Mreže, izražavajući zahvalnost EBRED-u na podršci ovog projekta.
Sabina Softić, direktorica Deloitte BH i takođe jedna od inicijatorica projekta kaže: “Mi u Deloitte-u vjerujemo da su inkluzivni način razmišljanja i raznovrsni timovi vrlo važna konkurentska snaga za bilo koji kompaniju ili organizaciju. Nažalost, podaci pokazuju da u bh. kompanijama ne postoji balans  kada je u pitanju participacija, ali i zadržavanje žena na liderskim pozicijama. Odluka o podršci ženama u napredovanju do liderskih pozicija je važna poslovna odluka, obzirom da organizacije sa značajnijim brojem žena na liderskim rukovodećim pozicijama imaju bolje rezultate u odnosu na one koje su manje diverzificirane. Nadamo se da ćemo ovim mentorskim programom napraviti mali, ali veoma važan korak naprijed u ostvarivanju naših ciljeva.”
Ženska Mentorska Mreža spaja više od 100 poslovnih žena, uključujući s jedne strane iskusne liderice koje nesebično dijele svoja znanja i iskustva, te mlade poslovne žene u ranim fazama karijere. Cilj programa je olakšati im napredovanje i omogućiti im da se lakše nose sa izazovima sa kojima se susreću. Ženska Mentorska Mreža je inicirana sa idejom da postane redovni godišnji program za razmjenu znanja iskusnih liderica iz različitih segmenta poslovanja. Ove godine, osim iz Sarajeva, okupili smo učesnice iz Banje Luke, Tuzle, Mostara, Istočnog Sarajeva, Bijeljine, Prijedora, Srebrenika, Visokog, Ilijaša, Travnika, Kaknja, Tešnja, Lukavca, Doboja, Usore, Živinica i Srebrenice.

Osim EBRD, projekat podržavaju i UNDP, RCC i IFC, a medijski partner je magazin Azra.

Addiko Bank Sarajevo