HGAA pruža odgovorno rješenje svim svojim klijentima koji imaju kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima

10.03. 2016. – Mostar /Klagenfurt a.W. – Hypo Group Alpe Adria AG je svjesna problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima susreću te je zajedno sa novim vlasnicima pripremila odgovorno rješenje za sve svoje klijente, fizičke osobe, u cijeloj Bosni i Hercegovini, koji imaju ove kredite u otplati.

“Odgovorno, fer i dobrovoljno rješenje koje smo prošli tjedan ponudili klijentima Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka ponuđeno je i svim našim klijentima, fizičkim osobama, koji u otplati imaju kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, dobijene od Hypo Alpe-Adria.-Bank d.d.. To je bila ideja od samog početka. Kao odgovorna institucija, u proteklim godinama izrazili smo spremnost da riješimo pitanje kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima korisnicima u Bosni i Hercegovini. Sa novom vlasničkom strukturom, Grupa je u poziciji i u mogućnosti da učini mnogo više, i mi smo usmjereni ka nalaženju odgovarajućeg i održivog rješenja za sve naše klijente. Uvjereni smo da naša ponuda klijentima predstavlja dugoročno rješenje, koje će ih financijski rasteretiti, a ujedno predstavlja rješenje koje neće ugroziti domaći bankarski sustav ili domaću ekonomiju”, kazao je Ulrich Kissing, predsjednik uprave  Hypo Group Alpe Adria.

Rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obveza za 30% uz konverziju u domaću valutu po trenutnom tečaju, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99 %, pri čemu će Banka snositi sve naknade prijenosa; osiguranje po novom kreditu ostaje isto, a moguće je i dalje produženje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti.

Predloženo rješenje Hypo banke ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obveza za 50%, a koja će se osigurati za 25% klijenata čija domaćinstva imaju najniža mjesečna primanja.

Cilj Banke je da u narednih nekoliko mjeseci riješi i zaključi konverziju, a sa klijentima će se direktno stupati u kontakt te će biti zamoljeni da Banci do 31.03.2016. godine dostave podatke o svojim primanjima, pri čemu Banka planira početi sa provođenjem konverzija od 18.04.2016. godine te da se proces konverzije završi do 1.07.2016. godine.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Sarajevo