HGAA pruža odgovorno rješenje svim svojim klijentima koji imaju kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima

10.03. 2016. – Mostar /Klagenfurt a.W. – Hypo Group Alpe Adria AG je svjesna problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima susreću te je zajedno sa novim vlasnicima pripremila odgovorno rješenje za sve svoje klijente, fizičke osobe, u cijeloj Bosni i Hercegovini, koji imaju ove kredite u otplati.

“Odgovorno, fer i dobrovoljno rješenje koje smo prošli tjedan ponudili klijentima Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka ponuđeno je i svim našim klijentima, fizičkim osobama, koji u otplati imaju kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, dobijene od Hypo Alpe-Adria.-Bank d.d.. To je bila ideja od samog početka. Kao odgovorna institucija, u proteklim godinama izrazili smo spremnost da riješimo pitanje kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima korisnicima u Bosni i Hercegovini. Sa novom vlasničkom strukturom, Grupa je u poziciji i u mogućnosti da učini mnogo više, i mi smo usmjereni ka nalaženju odgovarajućeg i održivog rješenja za sve naše klijente. Uvjereni smo da naša ponuda klijentima predstavlja dugoročno rješenje, koje će ih financijski rasteretiti, a ujedno predstavlja rješenje koje neće ugroziti domaći bankarski sustav ili domaću ekonomiju”, kazao je Ulrich Kissing, predsjednik uprave  Hypo Group Alpe Adria.

Rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obveza za 30% uz konverziju u domaću valutu po trenutnom tečaju, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99 %, pri čemu će Banka snositi sve naknade prijenosa; osiguranje po novom kreditu ostaje isto, a moguće je i dalje produženje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti.

Predloženo rješenje Hypo banke ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obveza za 50%, a koja će se osigurati za 25% klijenata čija domaćinstva imaju najniža mjesečna primanja.

Cilj Banke je da u narednih nekoliko mjeseci riješi i zaključi konverziju, a sa klijentima će se direktno stupati u kontakt te će biti zamoljeni da Banci do 31.03.2016. godine dostave podatke o svojim primanjima, pri čemu Banka planira početi sa provođenjem konverzija od 18.04.2016. godine te da se proces konverzije završi do 1.07.2016. godine.

Addiko Bank Sarajevo