Hvala SME akademija

Uspješno ste aplicirali za učešće u Addiko SME akademiji.

O rezultatima procesa selekcije bićete blagovremeno informisani.

Znanje je moć!

Addiko Bank Sarajevo

Addiko Bank Sarajevo