Kontakt centar

Kontakt centar-viši nivo kvaliteta usluge

Slušamo Vas! Želimo Vam pružiti potpunu komunikacijsku podršku u vezi sa svojim uslugama, proizvodima kao i svim drugim pitanjima u odnosu klijenta i banke kroz uslugu Kontakt centar.  Svrha ovog Kontakt centra je da se Vama, klijentima banke, olakša pristup informacijama o banci, njenim uslugama, proizvodima i načinu poslovanja.

 

Jedan broj za sva pitanja

Pozivom na 070 340 340 dobit ćete

  • sve potrebne informacije o proizvodima i uslugama banke za fizička i pravna lica;
  • detaljne informacije o stanju i prometu za sve vrste računa fizičkih lica, od kredita, oročene štednje, platnih kartica, itd. (uz obavezno odobrenje kroz sistem identifikacije);
  • informacije o potrebnoj dokumentaciji za otvaranje računa pravnih i fizičkih lica, platnom prometu, tarifama i naknadama;
  • informacije i podrška za korisnike kartičnih računa, te usluga elektronskog i mobilnog bankarstva;
  • informacije o adresama i radnom vremenu svih poslovnica;
  • prijave gubitka ili zloupotrebe kartice.

Zbog povjerljivosti informacija koje se budu dostavljale putem telefonske komunikacije klijenti su obavezni da dostave točne lične podatke: Ime i prezime, ime oca, JMBG, adresu prebivališta i broj računa.

Komunikacija putem e-mail adrese i standardne pošte:

  • Sva pitanja, sugestije i primjedbe klijenti mogu slati i na zvaničnu e-mail adresu banke: info.fbih@addiko.com  ili standarsne pošte na adresu: Trg solidarnosti 12, 71000 Sarajevo uz dostavljanje točnih ličnih podataka: Ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon.

Radno vrijeme Kontakt centra

  • Radno vrijeme Kontakt centra radnim danima je: od 07:30 - 19:30 sati, i subotom: od 08:00 - 14:30 sati.

 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?