Moderno Addiko elektronsko bankarstvo za jednostavnije poslovanje vaše firme

18.6.2018. Addiko Bank je klijentima, pravnim licima, na raspolaganje stavila novu, moderniju i još jednostavniju aplikaciju elektronskog bankarstva: Addiko Business EBank. Ova aplikacija je implementirana u okviru sveobuhvatnog projekta digitalne transformacije u Corporate sektoru koji se provodi na nivou Addiko Grupacije.
Vodeći se principom jednostavnosti, aplikacija klijentima omogućava jednostavnije kreiranje paketa sa platnim nalozima, plaćanje naloga direktno iz uzoraka, jednostavan pregled brzih linkova potrebnih u svakodnevnom radu, te mogućnost odabira više kompanija u slučaju da je korisnik ovlaštena osoba u više kompanija.
“Addiko Business EBank zadržala je sve postojeće funkcionalnosti koje su pravnim licima omogućavale cijeli set bankarskih usluga, s naglaskom na platni promet, bez odlaska na šaltere, dok je istovremeno pojednostavljena i u znatnoj mjeri poboljšana preglednost podataka te omogućen brži pristup bitnim informacijama”, istakla je Belma Sekavić Bandić, član Uprave Addiko Bank dd Sarajevo.
„Broj klijenata, pravnih lica, koji uviđaju prednosti korištenja elektronskog bankarstva je sve veći. Naša je opredjeljenje da kroz proces digitalizacije posebnu pažnju obratimo upravo na pojednostavljenje bankarstva za pravna lica. Današnje poslovanje je sve dinamičnije, te je neophodno i da banka bude u stanju da u realnom vremenu prati svoje klijente“, rekao je Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banja Luka, te dodao: „ Posebno nam je drago što je naša banka u BiH prva u grupi uvela novu Addiko Business EBank aplikaciju i ponudila je svojim klijentima”.
Aplikacija je u cijelosti izrađena po Addiko standardima, modernog je dizajna i napravljena tako da se ona prilagođava korisniku. Dodatna prednost ove aplikacije je da nova platforma omogućava dodatnu nadogradnju i uvođenje novih funkcionalnosti u budućem periodu, u skladu sa potrebama i očekivanjima klijenata.

Addiko Bank Sarajevo