Najčešća pitanja i odgovori 

Mastercard Pay & Get Rewards Program u  Bosni i Hercegovini

Kako mogu da učestvujem u kampanji?

Za učešće u kampanji i promociji internet kupovine i online plaćanja dovoljno je da u toku promotivnog perioda, od 01. do 31.05.2022. godine,  obavite najmanje 2 online plaćanja ukupne zbirne vrijednosti od 1,00 KM ili više, čime automatski ostvarujete pravo na povrat novca (cashback) u iznosu od 10,00 KM.

Koliko traje kampanja?

Promotivna kampanja traje mjesec dana, odnosno od 01.05. do 31.05.2022. godine.

Da li se se učešće, plaćanja računaju samo sa jedne kartice? Ukoliko posjedujem dvije kartice, da li će se računati zbirno plaćanja sa obje?

Računaju se plaćanja obavljena sa jedne Addiko Mastercard platne kartice odnosno kartice sa jedinstvenim brojem kartice. Ukoliko posjedujete više Addiko Mastercard platnih kartica, plaćanja obavljena sa svake od njih će se posebno računati. Svaka dodatna kartica vezana za jedan račun se smatra posebnom karticom ukoliko imate različit broj kartice.

Da li se povrat sredstava vrši u slučaju da jedno plaćanje obavim online preko interneta a drugo fizički na prodajnom mjestu?

Ne. Povrat sredstava je moguće ostvariti samo ukoliko obavite 2 online plaćanja Addiko Mastercard platnim karticama.

Da li je  bitan uređaj sa kojeg vršim online plaćanje?

Ne. Plaćanje možete vršiti putem laptopa ili desktop računara, tableta ili mobilnog telefona.

Koliko vremena je potrebno da dobijem povrat novca na svoju karticu?

U roku od 15 dana od dana obavljenje posljednje odnosno drugog online plaćanja, bit će vam izvršen povrat sredstava.

Koja online plaćanja su uključena u promotivnoj kampanji?

U sklopu promotivne kampanje, učestvuju sve kupovine obavljene na internetu i plaćene online putem Addiko Mastercard platnim karticama,  a izvršene kod bilo kojeg domaćeg trgovca registrovanog u Bosni i Hercegovini, pri čemu je jedino važno da ukupan zbirni iznos svih plaćanja iznosi najmanje 1,00 KM. Online transakcije koje ne učestvuju u promociji su transakcije koje se odnose na kockanje i igre na sreću.

Da li se za učešće računaju i plaćanja mjesečnih računa koja obavljam putem elektronskog ili mobilnog bankarstva?

Ne. Za učešće u promotivnoj akciji je potrebno da plaćanje online putem interneta, vašoj Addiko Mastercard platnom karticom. Ukoliko plaćanja mjesečnih komunalnih računa obavite online svojom platnom karticom na portalima ili u aplikacijama izdavaoca komunalnih računa koji tu opciju podržavaju (npr. plaćanje računa kablovskog operatera i sl.), učešće je moguće.

Da li se računaju plaćanja koja obavljam preko sačuvane kartice u okviru aplikacije nekog trgovca?

Da. Ukoliko ste sačuvali svoju Addiko Mastercard platnu karticu na web stranici ili online aplikaciji trgovca, sva online plaćanja koja obavite na taj način računat će se za ostvarivanje pogodnosti u sklopu ove promocije.

Šta da radim ukoliko nisam dobio/la povrat novca u navedenom roku?

Ukoliko primjetite da niste dobili povrat novca, potrebno je da obavijestite banku izdavaoca u roku od 30 dana od datuma izvršenja posljednje, odnosno druge kupovine kojom ste se kvalifikovali za povrat sredstava. Molimo vas da imate na umu da obrada određenih transakcija i povrata novca može potrajati do 30 radnih dana nakon datuma izvršenja Kupovine.

Da li je online plaćanje bezbjedno?

Da, online plaćanja Addiko Mastercard platnim karticama na web stranicama verifikovanih trgovaca (koji imaju oznake Mastercard® SecureCode™ i Mastercard® Identity Check™) sigurna su i bezbjedna kao i bilo koje Mastercard plaćanje u fizičkim prodavnicama jer se svako plaćanje obrađuje putem iste sigurne Mastercard mreže uz primjenu tehnologija i servisa koji se konstantno unapređuju.

Na šta treba da obratim pažnju prilikom online plaćanja?

Online plaćanja su sigurna, jednostavna i olakšavaju vaše svakodnevne aktivnosti, a pored inovativne Mastercard tehnologije koja štiti vaše podatke potrebno je da samoj aktivnosti online plaćanja pristupite na isti način kao i plaćanjima u fizičkom okruženju, odnosno da:

  •  CVC2 code (trocifreni broj na poleđini kartice) ne dijelite sa drugima
  •  PIN je vaš lični identifikacijski tajni broj kojega znate samo vi
  • Ne dopuštajte nikome da koristi vašu karticu i PIN.
  • Zapamtite svoj PIN i uništite obavijest o PIN-u.
  • Nikada ne zapisujte svoj PIN.
  • Poduzmite sve mjere kako biste učinili svoju karticu i PIN sigurnima. Vaša banka ili policija nikada vas neće nazvati i zahtijevati da otkrijete svoj PIN.
  • PIN kod ne dijelite sa drugima
  • Ne objavljujete podatke svojih kartica na internetu i putem društvenih mreža
  • Prilikom plaćanja provjerite da li se u adresi web stranice (address bar) nalaze simboli https i katanac – ta dva znaka su garancija sigurne enkripcije podataka

Šta da radim ukoliko posumnjam na prevaru?

Ukoliko sumnjate da je neka transakcija neovlašteno obavljena, odmah kontaktirajte banku izdavaoca platne kartice.

Addiko Bank Sarajevo