Naš put prema različitosti i inkluzivnosti u radnom okruženju

Tanya Splajt – Brainović, izvršna direktorica ljudskih resursa Addiko Grupe održala je prezentaciju na temu „Naš put prema različitosti i inkluzivnosti u radnom okruženju“, u okviru nedavno održane  Konferencije za žene u bankarstvu i sektoru finansijskih usluga.  Samo banke s dovoljno žena na vodećim pozicijama mogu osvojiti rastuće žensko tržište – poruka je 3. Konferencije za žene u bankarstvu i sektoru financijskih usluga, u okviru koje je prezentirano kako izgleda karijera žene u bankarstvu i šta sve taj sektor može ponuditi ženama.

„U 2020. godini Addiko Grupa je implementirala politiku raznolikosti i uključenosti s ciljem da izgradi radno okruženje na tim temeljima i na njima ostvari konkurentnu prednost u poslovanju. Jedan od rezultata je i povećanje zastupljenosti žena u Nadzornom odboru s 25% na 31% nakon fokusiranog zapošljavanja i razvoja“, istakla je Splajt – Brainović u svom izlaganju.  One je podijelila iskustva i lekcije iz ovog značajnog projekta i svoje dugogodišnje karijere, a koje su našle na vrlo pozitivnu reakciju učesnika i učesnica konferencije.

Kroz prezentaciju Tanya je predstavila i konkretne projekte po kojima se Addiko banka izdvaja i pokazuje opredjeljenost za različitost i inkluziju, među kojima je Ženska Mentorska Mreža, nedavno pokrenuti mentorski program za žene u Bosni i Hercegovini, uvođenje certifikata Mamforce i Dadforce, uvođenje mjerenja za zapošljavanje po kriteriju različitosti, priprema budućih ženskih lidera za potencijalne pozicije i drugi.

Tanya Splajt

Addiko Bank Sarajevo