Novi vlasnici Hypo grupacije

Advent International i EBRD preuzeli mrežu banaka Hypo Group Alpe Adria AG koja posluje u jugoistočnoj Europi

  • Advent International/EBRD snažno posvećeni razvoju Hypo Grupe
  • Ulrich Kissing, novoimenovani predsjednik Uprave Hypo Grupe, vodit će mrežu banaka u JIE
  • Advent/EBRD posvećeni rastu bankarskog poslovanja sa stanovništvom, malim i srednjim poduzetnicima te sa privredom i javnim sektorom u regiji JIE
  • Novi vlasnici za cilj imaju uvođenje mreže Hypo banaka u JIE među 5 vodećih igrača u regiji ostvarujući profitabilan rast

Klagenfurt, 16. 07. 2015. godine – Advent International (Advent), globalno aktivni investitor privatnog kapitala, i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) preuzeli su Hypo Group Alpe Adria AG (HGAA) i njenu mrežu banaka u JIE od Heta Asset Resolution (Heta), wind down društva bivše Hypo Alpe Adria banke u vlasništvu Republike Austrije.
Danas je i formalno završeno preuzimanje, nakon što su na snagu stupili svi uvjeti ugovoreni Sporazumom o kupoprodaji, koji je potpisan 22. 12. 2014. godine.
Ulrich Kissing je novoimenovani predsjednik Uprave mreže banaka u JIE, koju će voditi zajedno sa Johannesom Prokschem, članom Uprave nadležnim za financije, Stefanom Seldenom, članom Uprave nadležnim za rizike, i Rainerom Sichertom, članom Uprave nadležnim za operacije i šefom prodaje. Uprava Grupe biti će dodatno ojačana, a više detalja o tome slijedi u narednim tjednima.
Novi vlasnici su potvrdili postojeći sastav uprava Hypo banaka u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji. Sjedište mreže banaka u JIE i dalje će biti u Klagenfurtu, Austriji, i poslovat će po austrijskoj licenci za bankarsko poslovanje.

Advent i EBRD plaćaju kupoprodajnu cijenu ugovorenu Sporazumom o kupoprodaji, a koja je predmet ispunjavanja određenih pragova od strane HGAA do kraja 2015. godine. Postojeće linije likvidnosti od oko 2,2 milijarde EUR, osiguranih od strane Republike Austrije, ostaju operativne. Ugovorne strane su se dogovorile o uvjetima za otplatu ovih kreditnih linija u narednim godinama.

“Danas preuzimamo vlasništvo nad mrežom banaka koja ima kvalitetnu bilancu stanja i osigurano dugoročno financiranje”, izjavio je dr.Christian Stoffel, direktor Advent Internationala u Frankfurtu. “Oko 1,2 milijuna klijenata, 250 poslovnica u pet zemalja, omjer adekvatnosti kapitala iznad 20%, dugoročno financirana likvidnost u iznosu više od 2 milijarde EUR, čist kreditni portfelj sa stopom nekvalitetnih kredita oko 12%, te snažan upravljački sastav nam daju odličnu startnu poziciju sa koje ćemo razvijati Hypo Grupu u banku izbora njenih klijenata.”

Nick Tesseyman, generalni direktor EBRD, nadležan za financijske institucije, izjavio je: “Kao suvlasnici obvezujemo se na davanje doprinosa u pružanju vrhunskih usluga u segmentima poslovanja sa stanovništvom, malim i srednjim poduzećima, privredom i javnim sektorom u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji, sa namjerom pozicioniranja Grupe među pet vodećih banaka u regiji. EBRD će osigurati financijska sredstva i stručnost te osigurati stabilan razvoj bankarske grupacije, koja će imati vitalnu ulogu za lokalnu ekonomiju u zemljama u kojima posluje.”

“Vraćamo se poslovanju sa snažnim i stabilnim vlasnicima i odličnim timom”, rekao je Ulrich Kissing, predsjednik Uprave Hypo Grupe. “Naporno radimo na pružanju inovativnih i visoko kvalitetnih proizvoda i usluga kako bismo značajno povećali bazu klijenata u segmentima poslovanja sa stanovništvom i malim i srednjim poduzećima i potvrdili ulogu dobrog partnera našim klijentima u segmentima privrede i javnog sektora.”

Prije preuzimanja ove pozicije, Ulrih Kising bio je predsjednik Uprave Investitionsbank Berlin (IBB) i, između ostalog, bio je nadležan za ekspanziju programa financiranja banke u segmentima poslovanja sa malim i srednjim poduzećima i privredom. Prije toga, obavljao je brojne upravljačke dužnosti tijekom svoje karijere u Deutsche Bank AG, koja je trajala više od 20 godina. U Poljskoj je bio nadležan za pokretanje i uspostavljanje poslovanja sa stanovništvom i malim i srednjim poduzećima Deutsche Bank.

Novi vlasnici HGAA imaju bogato iskustvo ulaganja kapitala u sektor financijskih usluga, kako regionalno tako i u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Advent International ima dugu tradiciju pružanja savjetodavnih usluga fondovima po pitanju ulaganja kapitala u srednjoj i istočnoj Europi. U proteklih 20 godina Advent International je investirao u 40 kompanija u srednjoj i istočnoj Europi. Takođe, Advent International ima veliko iskustvo u sektoru financijskih usluga, investirajući u više od 60 kompanija širom svijeta.

O Hypo Alpe Grup Alpe Adria

Hypo Group Alpe Adria AG (HGAA), sa sjedištem u Klagenfurtu, Austriji, posluje preko svojih podružnica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Sloveniji. Sa 250 poslovnica i 3.655 zaposlenih, HGAA servisira preko 1,2 milijuna klijenata (zaključno sa 31. 12. 2014. godine), među kojima je veliki broj malih i srednjih poduzeća, fizičkih i pravnih lica kao i lokalnih zajednica.

O Advent International

Osnovan 1984. godine, Advent International jedan je od najvećih i najiskusnijih globalnih investitora privatnog kapitala. Od početka svog postojanja, firma je investirala u više od 300 transakcija vezanih za preuzimanje kompanija u 40 zemalja i danas upravlja sa 27 milijardi EUR vrijednom aktivom. Sa svojim poslovnicama na četiri kontinenta, Advent je uspostavio globalno integriran tim, koji broji preko 180 stručnjaka u oblasti investiranja širom Sjeverne Amerike, Europe, Južne Amerike i Azije. Firma je usmjerena na investiranje u pet glavnih sektora, uključujući biznis i financijske usluge, zdravstvenu zaštitu, industrijski sektor, sektor maloprodaje te tehnologiju, medije i telekomunikacije.
Nakon 30 godina međunarodnog investiranja, Advent ostaje posvećen uspostavljanju partnerskog odnosa sa upravama kompanija kako bi ostvarili održive prihode i rast zarade u njihovima portfeljima.
Za više informacija, posjetite  www.adventinternational.com

O Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD)
EBRD, u vlasništvu 64 zemlje i dvije međuvladine institucije daje podršku razvoju privrede i demokratija. Više informacija o tome možete dobiti na internet stranici (www.ebrd.com).

Addiko Bank Sarajevo