Pravosnažna presuda

Još jedna pravosnažna presuda koja povrđuje zakonitost valutne klauzule u CHF

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. zaprimila je početkom listopada drugostupanjsku presudu Županijskog suda u Mostaru kojom je potvrđena presuda nižeg suda o legalnosti valutne klauzule.
Naime, prvostupanjski sud je u veljači 2014. godine  potvrdio zakonitost ugovaranja valutne klauzule u ugovoru sa fizičkom osobom  za kreditiranje  uz valutnu kaluzulu u CHF-ovima, a potvrdom Županijskog suda  od 02.09.2015. presuda je pravosnažna.
Pravni sustav predviđa i mogućnost izjavljivanja revizije Vrhovnom sudu, no ovaj pravni lijek ne odlaže izvršenje.

U ovoj presudi, sud nalazi da je valutna klauzula izričito dozvoljena Zakonom o deviznom poslovanju i jasno još jednom pravi razliku između deviznog kreditiranja i kreditiranja uz valutnu klauzulu, a pozivanje na čl. 395 ZOO-a smatra neutemeljenim jer se ova odredba može primjeniti samo u slučaju da je nekim drugim zakonom valutna klauzula zabranjena.
Sud također nalazi da je neosnovan bio i dio tužbe u kojemu se navodilo da banka nije pretrpila valutni rizik i da, radi toga, ugovaranje valutne klauzule nije bilo osnovano. Sud je utvrdio i da su ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli vezanoj za CHF u predmetnom ugovoru bile ne samo uočljive i jasne već i razumljive te je temeljem toga korisniku kredita bilo potpuno jasno da će se, tokom trajanja kredita,  iznos glavnice obračunavati primjenom CHFa u odnosu na KM, te se samim tim jasno može protumačiti da je obveza korisnika kredita određena odnosno odrediva.

Presuda nadalje predviđa da se kamatna stopa sastoji od fiksne marže i LIBORA i mada banka smatra da je varijabilnost oba elementa kamatne stope dozvoljena, u ovome konkretnom slučaju će uz poštivanje pravosnažne presude fiksirati stopu marže.  Banka napominje kako su regulativa i pravna tumačenja vezana za određivanje kamatnih stopa bili nedorečeni. Ipak, već nekoliko godina unatrag banka jednom godišnje usklađuje kamatne stope samo u ovisnosti od kretanja referentne kamatne stope.

U FBiH su do sada  donesene dvije pravosnažne presude i obje su u korist banke.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., iako iza sebe ima dvije pravosnažne presude u svoju korist, i dalje klijentima nudi set olakšica koje je ranije jasno komunicirala. Klijenti zahtjev za olakšice mogu podnijeti u svojoj poslovnoj jedinici. Olakšice koje su kreirane predstavljaju napor banke da riješi  probleme koje klijeti imaju u otplati kredita vezanih valutnom klauzulom za CHF-ove a temelje se na smanjenju kamatnih stopa, konverziji kredita te otpisu nekoliko rata.
Sa 30. 09. 2015. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  ima 2.642  klijenta – korisnika kredita sa valutnom klauzulom u CHF-u.

Addiko Bank Sarajevo