Proces konverzije se nastavlja

  • Odluka Vrhovnog suda FBiH potvrđuje stajališta banke o zakonitosti kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima
  • Planirani završetak procesa konverzije je početak jula. Klijenti i dalje imaju mogućnost da podnesu zahtjev za konverziju

13. 06. 2016. – Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka nastavljaju sa procesom konverzije kredita vezanih valutnom klauzulom za CHF-ove u skladu sa rješenjem koje su banke ponudile u martu ove godine.

Na nivou BiH, zaključno sa 11.06.2016. godine, 3.363 klijenata, što je 65% od ukupno 5.182 klijenta korisnika ovih kredita, je već podnijelo zahtjev za konverziju. Od ovoga broja, 2.088 zahtjeva je već realizirano ili je u završnoj fazi realizacije.

Planirani završetak procesa konverzije je početak jula. Posebno ističemo da klijenti i dalje imaju mogućnost da podnesu zahtjev.

Odluka Vrhovnog suda FBiH donesena na zahtjev Općinskog suda u Mostaru koji je nadležan u sporovima klijenata i banke,nedvosmisleno potvrđuje ranija pravna stajališta banke da su krediti sa valutnom klauzulom u CHF-ovima u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ova nova pravna situacija daje jasniju poziciju za predmete u sporu na sudovima, no neće uticati na odluku banaka da kroz konverziju i umanjenje dugovanja klijentima olakša otplatu kredita, a banci osigura poboljšanje kvaliteta kreditnog portfelja.

Banke imaju punu podršku novih vlasnika Advent International iz Sjedinjenih Američkih Država te Europske banke za obnovu i razvoj – EBRD za nastavak provedbe procesa konverzije. Fer i korektna ponuda koja je klijentima prezentirana u martu jeste prepoznata kao dobro rješenje i banke ostaju pri njoj. Uvjereni smo da je ovo put za konačno rješavanje pitanja kredita sa valutnom klauzulom u CHF u BiH i stoga još jednom pozivamo sve klijente koji to još nisu učinili da razmotre ovu ponudu.

Podsjećamo kako se rješenje Hypo banaka u BiH temelji na umanjenju dugovanja za 30% odnosno 50% za socijalno osjetljivu kategoriju klijenata, konverziju kredita i fiksnu kamatnu stopu od 5,99% za cijelo vrijeme otplate.
Pravo na smanjenje duga imaju i klijenti čiji su krediti dospjeli, otkazani ili su u sudskom postupku po osnovu prinudne naplate potraživanja koje je pokrenula banka. Klijenti će, takođe, imati mogućnost smanjenja dijela potraživanja uz zatvaranje i likvidaciju kredita.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".