Proces konverzije se nastavlja

  • Odluka Vrhovnog suda FBiH potvrđuje stajališta banke o zakonitosti kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima
  • Planirani završetak procesa konverzije je početak jula. Klijenti i dalje imaju mogućnost da podnesu zahtjev za konverziju

13. 06. 2016. – Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka nastavljaju sa procesom konverzije kredita vezanih valutnom klauzulom za CHF-ove u skladu sa rješenjem koje su banke ponudile u martu ove godine.

Na nivou BiH, zaključno sa 11.06.2016. godine, 3.363 klijenata, što je 65% od ukupno 5.182 klijenta korisnika ovih kredita, je već podnijelo zahtjev za konverziju. Od ovoga broja, 2.088 zahtjeva je već realizirano ili je u završnoj fazi realizacije.

Planirani završetak procesa konverzije je početak jula. Posebno ističemo da klijenti i dalje imaju mogućnost da podnesu zahtjev.

Odluka Vrhovnog suda FBiH donesena na zahtjev Općinskog suda u Mostaru koji je nadležan u sporovima klijenata i banke,nedvosmisleno potvrđuje ranija pravna stajališta banke da su krediti sa valutnom klauzulom u CHF-ovima u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Ova nova pravna situacija daje jasniju poziciju za predmete u sporu na sudovima, no neće uticati na odluku banaka da kroz konverziju i umanjenje dugovanja klijentima olakša otplatu kredita, a banci osigura poboljšanje kvaliteta kreditnog portfelja.

Banke imaju punu podršku novih vlasnika Advent International iz Sjedinjenih Američkih Država te Europske banke za obnovu i razvoj – EBRD za nastavak provedbe procesa konverzije. Fer i korektna ponuda koja je klijentima prezentirana u martu jeste prepoznata kao dobro rješenje i banke ostaju pri njoj. Uvjereni smo da je ovo put za konačno rješavanje pitanja kredita sa valutnom klauzulom u CHF u BiH i stoga još jednom pozivamo sve klijente koji to još nisu učinili da razmotre ovu ponudu.

Podsjećamo kako se rješenje Hypo banaka u BiH temelji na umanjenju dugovanja za 30% odnosno 50% za socijalno osjetljivu kategoriju klijenata, konverziju kredita i fiksnu kamatnu stopu od 5,99% za cijelo vrijeme otplate.
Pravo na smanjenje duga imaju i klijenti čiji su krediti dospjeli, otkazani ili su u sudskom postupku po osnovu prinudne naplate potraživanja koje je pokrenula banka. Klijenti će, takođe, imati mogućnost smanjenja dijela potraživanja uz zatvaranje i likvidaciju kredita.

Addiko Bank Sarajevo