Računari za knjižnicu i LCD TV za školu u Konjicu

Računari za Narodnu knjižnicu HNŽ/K i LCD TV za  Prvu osnovnu školu u Konjicu

  • Donacija vrijedna  3.430 KM uručena Narodnoj knjižnici Hercegovačko-neretvanske županije
  •  LCD TV vrijednosti 770 KM za osnovnu školu u Konjicu

28.10.2015. –  Predstavnici banke uručili su danas dvije donacije u sklopu aktivnosti koje banka provodi povodom Međunarodnog dana štednje.
Narodnoj knjižnici HNŽ-a  uručena su 2 računara i laptop vrijednosti 3.430 KM. Donaciju su uručile Ana Jurković i Iskra Kratzl iz Odjela marketinga i korporativnih komunikacija Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.  Predstavnice banke ugostila je Julijana Pavlović, ravnateljica knjižnice.
„Donacija informatičke opreme će nam uveliko povećati kvalitetu usluge koju pružamo građanima.  Računala su sada dio čitaonice i oprema nam omogućuje da realiziramo dodatne aktivnosti, kao što su tečaj informatike za starije građane. Zahvaljujem se Hypo banci što je prepoznala vrijednost ove ustanove te podržala naš rad kroz donaciju“, izjavila je Pavlović.

Voditeljica poslovnice Konjic, Đenita Macić posjetila je Prvu osnovnu školu u Konjicu i tom prilikom uručila LCD TV za potrebe opremanja dnevnog centra, koji škola organizira za djecu sa posebnim potrebama. Predstavnicu banke ugostio je direktor škole, Halid Mustafić.
Škola je institucionalno rad sa djecom organizirala kroz 4 grupe u skladu sa njihovim mogućnostima. Roditeljima i djeci je, uz nastavnike, na raspolaganju stručni kadar unutar škole te tako, logoped, defektolog, dva psihologa, pedagog i socijalni radnik svojim stručnim znanjima doprinose postizanju maksimalnih rezultata, opet u skladu sa mogućnostima svakog djeteta pojedinačno. Ova škola je stručnim kadrom na raspolaganju i drugim školama sa teritorije općine Konjic, a rade i u partnerstvu sa udruženjem roditelja djece sa posebnim potrebama. Općina, kao osnivač škole, daje tehničku podršku, a stručni kadar se financira putem Ministarstva obrazovanja HNK/Ž.

Addiko Bank Sarajevo