Rast BDP 3% i otpornost ekonomije na politička previranja

Makroekonomski pregled Odjela za ekonomska istraživanja Addiko Grupacije

09.02.2018. – Prognozu BDP-a za 2017. godinu povećali smo na 3,0% zbog jače potražnje na lokalnom tržištu i povoljnog eksternog okruženja. Za 2018. godinu zadržavamo prognozu rasta od 3,1% zbog jače  eksterne  potražnje, fiskalne ekspanzije i domaćih investicija. U međuvremenu očekujemo da se  inflacija u 2018. godini stabilizuje zahvaljujući potrošnji građana, a deficit tekućih računa dodatno proširi, ključne su poruke kvartalnog makroekonomskog outlooka koji priprema odjela za ekonomska istraživanja Addiko Grupacije.

„Rast BDP-a 2018. godine predviđamo na 3,1% jer su se ekonomske aktivnosti pokazale otpornima na politička previranja i nedostatak tranše MMF-a i ciklično su se obnavljale. Očekuje se da potrošnja građana i dalje raste po stopi od oko 2,5% zbog sve većih doznaka, veće zaposlenosti i rasta plaća, kao i nižih troškova otplate duga“, istakao je Hrvoje Stojić, direktor ekonomskih istraživanja u Addiko Grupaciji.

„Ubrzane investicije podstaknut će rast, ponajviše zbog kredita EBRD-a od 70 mil. EUR za finansiranje izgradnje koridora Vc, koji je dugo na čekanju do usvajanja zakona o cestarinama i akcizama, kao i zbog nešto  većih direktnih stranih ulaganja“, naglašava dalje Stojić, te dodaje  da su: „direktna strana ulaganja i dalje manja od 3% BDP-a, što je najniža stopa u Jugoistočnoj Evropi“.

Ukupni rast kredita u oktobru povećan je na 5,8% ytd (u odnosu na 2,0% yoy u 2016.) sa snažnijim kreditiranjem privatnog sektora. Naime, kreditiranje u sektoru Retaila poraslo je za 6.1% ytd, ponajviše zahvaljujući nenamjenskim gotovinskim kreditima, koji čine čak 75% ukupnih Retail kredita, dok su krediti Corporatea porasli za 5,6% ytd u cikličnom obnavljanju.

I za 2018. godinu predviđamo sličnu stopu rasta od 6,2% zbog ekonomskog rasta, daljnjeg smanjenja kamatnih stopa i izgleda za poboljšanjem tržišta rada. Udio loših kredita smanjen je na 10,8% u septembru (u odnosu na 11,8% na kraju 2016.),a to je u skladu sa  očekivanim udjelom loših kredita u 2017. godini od 10,5%. Za 2018. godinu predviđamo daljnje smanjenje udjela loših kredita na 9,6%, kao rezultat prodaje loših kredita, otpisa i bolje naplate.

Prikupljanje depozita povećano je za 10,2% ytd u oktobru (u odnosu na 7,4% yoy 2016.) sa  pozitivnim doprinosom svih sektora. Corporate depoziti porasli su za 15,6% ytd zahvaljujući odličnoj turističkoj sezoni, a depoziti javnog sektora snažno su porasli za 35,9% ytd, ponajviše zbog otplate ruskog clearing duga vlastima BiH. Rast Retail depozita usporen je na 3,9% ytd, kao rezultat visoke osnove. Zbog iznosa depozita izvan naših očekivanja, povećali smo prognozu naplate depozita za  2017. godinu za 4,0 pp na 11,6% yoy. Za 2018. godinu predviđamo smanjenje na 7,0% yoy zbog visoke osnove, intenzivisanja privatnog Capexa i veće sklonosti potrošnji zbog niskih kamatnih stopa.

Detaljan pregled potražite na:

https://www.addiko-fbih.ba/static/uploads/SEE-Outlook-1Q18.pdf

Hrvoje Stojic

Hrvoje Stojić, Direktor odjela ekonomskih istraživanja Addiko Grupe

Addiko Bank Sarajevo