Regularan rad sarajevskih poslovnica

Regularan rad sarajevskih poslovnica banke, komentar na zakonsko rješenje i pregled predloženog rješenja banke

20.04.2016. Hypo poslovne jedinice u Sarajevu, u kojima se okupila grupa predstavnika UKK Švicarac, rade redovno radno vrijeme, a zaposlenici banke krajnje profesionalno obavljaju svoje aktivnosti. Ne očekujemo veće probleme osim, naravno, gužve te se unaprijed izvinjavamo klijentima koji će eventualno duže čekati da obave svoje poslove.

Stav banke o zakonskom rješenju pitanja kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima je sličan onome koji su još ranije iskazali CBBiH, FBA, Vlada FBiH, ali i predstavnici nekih od svjetskih financijskih institucija u BiH, a to je da se otvorena pitanja između klijenata i banke trebaju rješavati na relaciji banka-klijent.

Banka smatra kako je nacrt Zakona u suprotnosti sa trenutačno važećim zakonskim okvirom, a njegovim donošenjem on bi oborio pravomoćne sudske odluke temeljene na važećem zakonu.

U FBiH su donesene svega dvije pravomoćne sudske odluke po tužbama klijenata korisnika kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima i obje presude su po pitanju valutne klauzule – osnovnog temelja tužbe – donesene su u korist banke.

Banka se zalaže za iznalaženje održivog rješenja uzimajući u obzir interese naših klijenata. Tako smo proteklih godina nudili rješenja kroz olakšice za klijente uz konverziju kredita u EUR ili BAM, čime smo jasno iskazali spremnost na konstruktivni dijalog.
Banke se protivi mogućem usvajanju upitnog retroaktivnog zakona, koji krši pravo na imovinu i koji bi mogao imati ozbiljne i izuzetno štetne posljedice za ekonomiju BiH i cijelo društvo. Uvjerenja smo da takav zakon krši osnovna načela i standarde tržištu orijentiranog društva, te bi njegovo usvajanje za posljedicu imalo stvaranje pravne nesigurnosti čime bi poslovni i investicijski ambijent zemlje bio dugoročno veoma ozbiljno narušen. Istovremeno, ovakav zakon imao bi veoma teške posljedice po Banku, ali i kompletan bankarski sektor naše zemlje, jer bi se u pitanje doveo položaj deponenata i drugih povjerilaca Banke.

Stoga smo izradili pravično i odgovorno rješenje, a kojim će Banka preuzeti dio povećanog financijskog tereta klijenata i koje je u potpunosti u skladu s međunarodnim pravnim načelima. Smatramo da naša ponuda predstavlja dugoročno rješenje koje neće ni na koji način ugroziti lokalni bankarski sustav niti državnu ekonomiju, ali će ublažiti financijske poteškoće s kojima se klijenti susreću.

Banka je ponudila rješenje za sve svoje klijente – fizička lica, korisnike kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima  kojih je sa 01.03.2016. godine bilo 2.544 u FBiH.

Rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obveza za 30% uz konverziju u domaću valutu po trenutnom tečaju, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99%, pri čemu će Banka snositi sve naknade prenosa, osiguranje po novom kreditu, u pravilu, ostaje isto, a moguće je i dalje produljenje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti. Predloženo rješenje ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obveza za 50%, a koja će se osigurati za 25% klijenata sa najnižim mjesečnim primanjima.
Klijenti će i dalje imati mogućnost da podnesu zahtjev do 30.06.2016. jer je cilj banke da se proces konverzije završi do 01.07.2016. Banka je zajedno sa sestrinskom Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka već od ponedjeljka 18.04.2016. počela  sa pripremom dokumentacije za potpisivanje ugovora sa klijentima koji su već podnijeli zahtjev i ostalu potrebnu dokumentaciju.
Podsjećamo također kako se, na razini BiH, 3.114 klijenata odnosno, 60 % od ukupnog broja klijenata odazvalo pozivu dvije Hypo banke u BiH, te su podnijeli zvaničan zahtjev za korištenje novog rješenja.
Na razini FBiH odnosno u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. zahtjev je podnijelo 1.164 klijenata što je 46% od ukupnog broja klijenata banke.
Na razini Republike Srpske odnosno u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka zahtjev je podnijelo 1.950 klijenata, odnosno 75% od ukupnog broja klijenata banke.
Iz Uprava banaka napominju da je dosadašnji iskazani veliki interes klijenata snažna potvrda da je ponuđeno rješenje fer, kvalitetno i klijentima prihvatljivo.

Addiko Bank Sarajevo