Regularan rad sarajevskih poslovnica

Regularan rad sarajevskih poslovnica banke, komentar na zakonsko rješenje i pregled predloženog rješenja banke

20.04.2016. Hypo poslovne jedinice u Sarajevu, u kojima se okupila grupa predstavnika UKK Švicarac, rade redovno radno vrijeme, a zaposlenici banke krajnje profesionalno obavljaju svoje aktivnosti. Ne očekujemo veće probleme osim, naravno, gužve te se unaprijed izvinjavamo klijentima koji će eventualno duže čekati da obave svoje poslove.

Stav banke o zakonskom rješenju pitanja kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima je sličan onome koji su još ranije iskazali CBBiH, FBA, Vlada FBiH, ali i predstavnici nekih od svjetskih financijskih institucija u BiH, a to je da se otvorena pitanja između klijenata i banke trebaju rješavati na relaciji banka-klijent.

Banka smatra kako je nacrt Zakona u suprotnosti sa trenutačno važećim zakonskim okvirom, a njegovim donošenjem on bi oborio pravomoćne sudske odluke temeljene na važećem zakonu.

U FBiH su donesene svega dvije pravomoćne sudske odluke po tužbama klijenata korisnika kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima i obje presude su po pitanju valutne klauzule – osnovnog temelja tužbe – donesene su u korist banke.

Banka se zalaže za iznalaženje održivog rješenja uzimajući u obzir interese naših klijenata. Tako smo proteklih godina nudili rješenja kroz olakšice za klijente uz konverziju kredita u EUR ili BAM, čime smo jasno iskazali spremnost na konstruktivni dijalog.
Banke se protivi mogućem usvajanju upitnog retroaktivnog zakona, koji krši pravo na imovinu i koji bi mogao imati ozbiljne i izuzetno štetne posljedice za ekonomiju BiH i cijelo društvo. Uvjerenja smo da takav zakon krši osnovna načela i standarde tržištu orijentiranog društva, te bi njegovo usvajanje za posljedicu imalo stvaranje pravne nesigurnosti čime bi poslovni i investicijski ambijent zemlje bio dugoročno veoma ozbiljno narušen. Istovremeno, ovakav zakon imao bi veoma teške posljedice po Banku, ali i kompletan bankarski sektor naše zemlje, jer bi se u pitanje doveo položaj deponenata i drugih povjerilaca Banke.

Stoga smo izradili pravično i odgovorno rješenje, a kojim će Banka preuzeti dio povećanog financijskog tereta klijenata i koje je u potpunosti u skladu s međunarodnim pravnim načelima. Smatramo da naša ponuda predstavlja dugoročno rješenje koje neće ni na koji način ugroziti lokalni bankarski sustav niti državnu ekonomiju, ali će ublažiti financijske poteškoće s kojima se klijenti susreću.

Banka je ponudila rješenje za sve svoje klijente – fizička lica, korisnike kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima  kojih je sa 01.03.2016. godine bilo 2.544 u FBiH.

Rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obveza za 30% uz konverziju u domaću valutu po trenutnom tečaju, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99%, pri čemu će Banka snositi sve naknade prenosa, osiguranje po novom kreditu, u pravilu, ostaje isto, a moguće je i dalje produljenje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti. Predloženo rješenje ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obveza za 50%, a koja će se osigurati za 25% klijenata sa najnižim mjesečnim primanjima.
Klijenti će i dalje imati mogućnost da podnesu zahtjev do 30.06.2016. jer je cilj banke da se proces konverzije završi do 01.07.2016. Banka je zajedno sa sestrinskom Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka već od ponedjeljka 18.04.2016. počela  sa pripremom dokumentacije za potpisivanje ugovora sa klijentima koji su već podnijeli zahtjev i ostalu potrebnu dokumentaciju.
Podsjećamo također kako se, na razini BiH, 3.114 klijenata odnosno, 60 % od ukupnog broja klijenata odazvalo pozivu dvije Hypo banke u BiH, te su podnijeli zvaničan zahtjev za korištenje novog rješenja.
Na razini FBiH odnosno u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. zahtjev je podnijelo 1.164 klijenata što je 46% od ukupnog broja klijenata banke.
Na razini Republike Srpske odnosno u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka zahtjev je podnijelo 1.950 klijenata, odnosno 75% od ukupnog broja klijenata banke.
Iz Uprava banaka napominju da je dosadašnji iskazani veliki interes klijenata snažna potvrda da je ponuđeno rješenje fer, kvalitetno i klijentima prihvatljivo.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".