Riješeno više od 90% CHF kredita

Addiko banka ostvarila značajan napredak u konverziji CHF kredita
Svjesna problema sa kojima se susreću korisnici CHF kredita, Addiko banka je, kratko nakon preuzimanja od strane Advent International iz SAD i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), ponudila dobrovoljnu konverzije CHF kredita fizičkim licima sa značajnim olakšicama. Konverzija je realizovana uz popuste od 30% i 50% od visine glavnice, te oprost zateznih kamata, troškova naknada i drugih zavisnih troškova. Zahvaljujući prije svega atraktivnosti ponude, koja je omogućila pogodnosti bolje nego što nudi zakonsko rješenje u Hrvatskoj, više od 3.600 korisnika CHF kredita je iskoristilo ovu ponudu i okončalo proces konverzije.
Zajedno sa svim drugim, ranije konvertovanim i zatvorenim CHF kreditima, do sada je riješeno više od 90% ukupnih CHF kredita. Iako je konverzija u smislu projekta okončana krajem prošle godine, banka je odlučila omogućiti ovu pogodnost i svim ostalim zainteresovanim klijentima koji su naknadno odlučili da se prijave za konverziju, a ispunjavaju uslove.
„U protekla tri mjeseca, od aprila do kraja juna 2017.godine, konverziju kredita je uradilo oko 40 novih klijenata, čime je broj preostalih kreditnih partija u CHF na području FBIH zaključno sa 30.06.2017.  smanjen na 922. Ovaj broj se iz mjeseca u mjesec konstantno smanjuje, jer klijenti prepoznaju pogodnosti ponuđenih olakšica. Cifre od navodnih nekoliko hiljada neriješenih CHF kredita, koje su se u nekoliko navrata pojavljivale iz drugih izvora ne odgovaraju stvarnom stanju. Ove činjenice je moguće provjeriti i u nezavisnim izvorima, poput eksternog revizorskog mišljenja“, izjavila je Sanela Pašić, direktorica Addiko banke.

Agencija za bankarstvo FBIH aktivno nadzire proces konverzije, te raspolaže svim relevantnim podacima, uključujući i broj preostalih korisnika kredita. Banka će i u narednom periodu nastaviti komunikaciju sa klijentima, nudeći im dobrovoljnu i dogovornu konverziju kao jedinu kvalitetnu opciju rješenja ovog naslijeđenog problema sa CHF kreditima. Podsjećamo kako su i Agencija za bankarstvo FBiH te Vlada FBiH u više navrata jasno istaknuli kako je upravo dogovor između banaka i klijenata jedini ispravan put rješavanja ovog pitanja. Addiko banka sa svojim novim vlasnicima u potpunosti je posvećena takvom pristupu.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Sarajevo

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".