Rješenje za korisnike kredita sa klauzulom u CHF-ovima

03.03.2016.  – Hypo Group Alpe Adria AG svjesna je problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima suočavaju te je zajedno sa novim vlasnicima pripremila odgovorno rješenje za sve svoje klijente, fizičke osobe, koji imaju ove  kredite u otplati.

“Sa ovim dobrovoljnim rješenjem Hypo banke u Bosni i Hercegovini pružaju svojim klijentima više nego fer rješenje, koje će ih financijski rasteretiti, a koje ujedno predstavlja i rješenje koje neće ugroziti domaći bankarski sistem ili domaću ekonomiju”, kazao je Ulrich Kissing, predsjednik Uprave Hypo Group Alpe Adria.

Rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obveza za 30 % uz konverziju u domaću valutu po trenutnom tečaju, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99 %, pri čemu će Banka snositi sve naknade prijenosa. Osiguranje po novom kreditu ostaje isto, a moguće je i dalje produljenje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti.

Predloženo rješenje Hypo banke ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obveza za 50%, a koja će se osigurati za četvrtinu klijenata čija domaćinstva imaju najniža mjesečna primanja.

Cilj Banke je da u narednih nekoliko mjeseci riješi i zaključi konverziju, a sa klijentima će se direktno stupati u kontakt te će biti zamoljeni da Banci do 31.03.2016. godine dostave podatke o svojim primanjima pri čemu Banka planira početi sa provođenjem konverzija od 18.04.2016. godine te da se proces konverzije završi do 01.07.2016. godine.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Sarajevo