Rješenje za korisnike kredita sa klauzulom u CHF-ovima

03.03.2016.  – Hypo Group Alpe Adria AG svjesna je problema sa kojima se korisnici kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima suočavaju te je zajedno sa novim vlasnicima pripremila odgovorno rješenje za sve svoje klijente, fizičke osobe, koji imaju ove  kredite u otplati.

“Sa ovim dobrovoljnim rješenjem Hypo banke u Bosni i Hercegovini pružaju svojim klijentima više nego fer rješenje, koje će ih financijski rasteretiti, a koje ujedno predstavlja i rješenje koje neće ugroziti domaći bankarski sistem ili domaću ekonomiju”, kazao je Ulrich Kissing, predsjednik Uprave Hypo Group Alpe Adria.

Rješenje podrazumijeva smanjenje iznosa kreditnih obveza za 30 % uz konverziju u domaću valutu po trenutnom tečaju, fiksnu kamatnu stopu novog kredita od 5,99 %, pri čemu će Banka snositi sve naknade prijenosa. Osiguranje po novom kreditu ostaje isto, a moguće je i dalje produljenje roka dospijeća do 100 odsto preostalog roka otplate kredita za klijente do najviše 75 godina starosti.

Predloženo rješenje Hypo banke ima i dodatnu komponentu socijalne odgovornosti, u vidu dodatne olakšice smanjenja iznosa kreditnih obveza za 50%, a koja će se osigurati za četvrtinu klijenata čija domaćinstva imaju najniža mjesečna primanja.

Cilj Banke je da u narednih nekoliko mjeseci riješi i zaključi konverziju, a sa klijentima će se direktno stupati u kontakt te će biti zamoljeni da Banci do 31.03.2016. godine dostave podatke o svojim primanjima pri čemu Banka planira početi sa provođenjem konverzija od 18.04.2016. godine te da se proces konverzije završi do 01.07.2016. godine.

Addiko Bank Sarajevo