Rodna ravnopravnost kao centralni cilj ekonomskih i socijalnih politika širom svijeta

Žene čine 70,2% neplaćene radne snage

Poslovna ravnopravnost između muškarca i žene nije želja ili ambicija, već jedini ispravan pristup. Ova konstatacija je osnovna poruka istraživanja SheXo – Žene u poslovnom svijetu, koje je prezentirano u okviru projekta Ženska Mentorska Mreža, čiji su inicijatori Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo i Sabina Softić, direktorica Deloitte BH.  Istraživanje, čiji je fokus bio na ravnopravnosti, a koje je obuhvatilo stavove i mišljenja više od 970 žena i muškarca iz poslovnog svijeta, pokazalo je da još uvijek postoje izvjesne rodne razlike unutar kompanija koje posluju u Bosni i Hercegovini. Iako postoji zakonska regulativa koja to podstiče, rezultati istraživanja pokazuju da žene u poslovnom svijetu u spektru različitih uloga ne ispunjavaju svoj puni potencijal. Od ukupnog broja zaposlenih, prema podacima Agencije za statistiku BiH iz prvog kvartala 2021. godine 36,5% ukupno zaposlenih su žene, dok  na strani nezaposlenih žene čine 50,3%. Ovi podaci su čak lošiji u poređenju sa podacima iz istraživanja, najvjerovatnije zbog uticaja pandemije u protekle dvije godine. Od ukupnog broja pomažućih članova, koji su obično neplaćeni za svoj rad, 70,2% čine žene, što je veoma zabrinjavajuće.

Kada je u pitanju zastupljenost žena u preduzetničkim vodama, procjenjuje se da je njihova zastupljenost u Bosni i Hercegovini oko 31%, dok je istovremeno njihovo učešće na upravljačkim pozicijama znatno manje u poređenju sa muškarcima. Globalno McKinsey istraživanje iz 2018. godine je utvrdila da će odsustvo žena na vrhu vjerovatno biti uslovljeno njihovim općim napredovanjem u karijeri. Prema ovom istraživanju, žene znatno rjeđe bivaju direktno zaposlene na pozicijama menadžera, te je vjerovatnoća napredovanja na pozicije srednjeg i višeg menadžmenta automatski znatno manja. U EU muškarci imaju dvostruko veću šansu da napreduju  na ove pozicije, dok je istraživanja pokazuju da je u Bosni i Hercegovini ovaj omjer čak četverostruk, tj. muškarci imaju četiri puta veće šanse za napredovanje od žena.

„Želja da barem malo poboljšamo ove brojeve u korist žena i olakšamo im u njihovom karijernom razvoju bila je ključni motiv da krenemo sa projektom Ženska Mentorska Mreža“, istakla je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank Sarajevo, te dodala da su dosadašnja iskustva učesnica ovog mentorskog programa veoma pozitivna.

„Pred nama je još jedan mjesec intenzivnog rada, kako individualnog, tako iz zajedničkog, na edukaciji koja je planirana za septembar. Ovogodišnji program ćemo okončati završnom ceremonijom na  kojoj ćemo izvršiti uručenje certifikata učenicama programa“, istakla je Sabina Softić, direktorica Deloitte BIH.  

Ženska Mentorska Mreža okupila je ove godine više od stotinu uspješnih žena, koje zajedno rade na unaprjeđenju položaja žena u poslovnom svijetu i poboljšanju njihove konkurentnosti.

Addiko Bank Sarajevo