Skoro tri četvrtine klijenata realiziralo rješenje banke za “CHF kredite”

Skoro tri četvrtine klijenata dvije Hypo banke u BiH realiziralo ili je u završnoj fazi realizacije rješenja za kredite sa klauzulom u CHF

13. 09. 2016.:    Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka uspješno privode kraju implementaciju rješenja koje je klijentima, korisnicima kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima, ponuđeno u martu ove godine.

Sa 13. 09. 2016. godine, na nivou BiH, 71% klijenata je realiziralo ili je u završnoj fazi realizacije rješenja koje podrazumijeva umanjenje dugovanja uz konverziju ili uz zatvaranje kredita.
U Federaciji BiH u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. ovaj procenat je 57%, dok je u Republici Srpskoj u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka  realizacija na 83%.

Konverzija ili zatvaranje kredita uz značajna umanjenja dugovanja, koju su Hypo u BiH ponudile klijentima, prepoznato je kao fer rješenje. Ovim rješenjem se na  relaciji banka-klijent, na uspješan način, rješava regionalni problem nastao porastom CHF valute koji je kao posljedicu imao uvećanje dugovanja po kreditima za klijente koji su odabrali financiranje sa valutnom klauzulom u CHF-ovima.
Konverziju ili zatvaranje kredita uz značajan otpis dugovanja podržale su i mjerodavne institucije naše zemlje, jer ponuđeno rješenje ne ugrožava domaći bankarski sistem ni domaću ekonomiju.

Trošak koje su dvije Hypo banke u BiH do sada uknjižile temeljem odobrenih umanjenja dugovanja je  26 milijuna KM i u cijelosti je pokriven od strane vlasnika banaka – američkog fonda Advent Internationala i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ovaj iznos jeste značajan, no on, s druge strane, bankama osigurava kvalitetniju strukturu kreditnog portfelja, a klijentima realizirano rješenje olakšava otplatu preuzetih obaveza po kreditu.

Addiko Bank Sarajevo