Snažna poruka poslana sa regionalne konferencije ”Izazov izvoza”

POTREBA ZA JEDINSTVENIM TRŽIŠTEM NIKADA NIJE BILA VEĆA

(Sarajevo, 29. august 2019.) – Bosna i Hercegovina, ali i zemlje naše regije ne mogu biti konkurentni na evropskoj i svjetskoj tržišnoj sceni bez jedinstvenog tržišta, a prevazilaženje izazova poput nesmetanog protoka ljudi, roba i usluga postaje ključni faktor u borbi za ekonomski oporavak regije, zaključeno je na konferenciji “Izazovi izvoza – Potreba formiranja jedinstvenog tržišta regiona” održanoj u Sarajevu.

Razjedinjena tržišta, odlazak stručnih kadrova, usporena digitalizacija poslovanja samo su neki od izazova koji utječu na stagnaciju ekonomskog napretka zemalja regije, a upravo ove teme bile su razlog dolaska nekih od najvećih stručnjaka, koji su se okupili na konferenciji „Izazov izazova“ u organizaciji Poslovnih novina i Vanjskotrgovinske komore BiH, a uz podršku analitičkog partnera LRC d.o.o., Addiko Banke Sarajevo, EuroExpress brza pošta d.o.o. Banja Luka i Prointer d.o.o. Banja Luka. Konferenciji su regionalni značaj dali Komorski investicioni forum (KIF) koji čine privredne komore uključene u Berlinski proces – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Jedan od panela konferencije bio je posvećen aktuelnoj problematici u vezi sa odlaskom radne snage, a pitali smo se kako bez kvalitetnog kadra zadržati kontinuirani rast.

”Odlazak radne snage pitanje je koje sve češće zaokuplja pažnju poslovne, ali i šire javnosti. Današnjom panel diskusijom sa predstavnicima kompanija pozicioniranih među 100 najvećih u Bosni i Hercegovini pokušali smo naći odgovore na pitanja ima li BiH zaista problem sa odlaskom radne snage i kako se on odražava na poslovanje ovih kompanija, ali i njihov svakodnevni život. Također smo razmijenili mišljenja o tome šta može vlast, a šta poslodavci uraditi da riješe ovaj problem i ublaže njegove negativne efekte”, izjavila je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko banke u BiH.

Odgovore na ovo pitanje dali su i Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH, Enrico Glenker, MIVIKO d.o.o. Posušje, Ivan Sopta, I-FORM d.o.o. Široki Brijeg, kao i Marinko Tomić, generalni direktor Euroexpress brza pošta d.o.o. Banja Luka koji je rekao:

”EuroExpress brza pošta se od osnivanja susreće sa raznim izazovima. Prije jedanaest godina, to je bila svjetska ekonomska kriza, koju smo uspjeli prevazići. U posljednje dvije godine susrećemo se sa problemom koji ne možemo sami riješiti, koliko god se trudili. Uprkos našim naporima da uspješno upravljamo kadrovima jedan od najvećih problema sa kojim se susrećemo je odliv radno sposobne snage. Mišljenja sam da je ovom problemu potrebno pristupiti sistemski, jer je poslodavcima potrebna podrška kako bi se ove poteškoće prevazišle”.

Konferencija@lingophotographer 1 21

Addiko Bank Sarajevo