Studenti Ekonomskog fakulteta Sarajevo u posjeti Addiko banci

Addiko Bank dd Sarajevo i Ekonomski fakultet u Sarajevu potpisali su nedavno memorandum o saradnji, kojim je dogovorena podrška Banke aktivnostima Fakulteta. U okviru ove saradnje, studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu posjetili su Centralu Addiko banke u Sarajevu, te se upoznali sa osnovnim aktivnostima banke, ali i procesu transformacije koroz koji je Addiko banka prošla u prethodne trigodine.

“Addiko banka je banka specijalist, te samim tim posluje malo drugačije od ostalih banaka u Bosni i Hercegovini. Svoje poslovanje zasnivamo na principima jasnog i jednostavnog bankarstva,koje podrazumijeva da radimo manje stvari, ali ih radimo perfektno. Vjerujemo da će studentima koristiti da se upoznaju sa drugačijom bankom, te da će neki od njih u budućnosti naći zaposlenje upravo u Addiko banci”, istakla je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank dd Sarajevo, i dodala da Addiko banke u Bosni i Hercegovini žele osnažiti mlade ljude kako bi na što bolji način doprinijeli svojim zajednicama.

“Nastojimo stvarati prilike svojim studentima. Želimo im dati priliku da uče iz više različitih izvora i na više različitih primjera. Jedinstveno poslovanje Addiko banke je svakako zanimljivo studentima koji se tek uvode u ovaj svijet, i drago nam je da nas je Addiko banka ugostila, te pripremila prigodan program našim studentima”, istakao je Velid Efendić, profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Addiko Bank Sarajevo