Velika pobjeda Addiko banke: Konkurencijsko vijeće BiH odbilo sve zahtjeve UKK Švicarac kao neosnovane

Postupanje banke u potpunosti u skladu sa zakonima

Sarajevo, 11.04.2018. – Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (KV BIH) je odbilo sve zahtjeve UKK Švicarac rješenjem od 4.4.2018., proglasivši ih neosnovanim. U svom je rješenju KV BIH, pored ostalog konstatovalo da je izbor kredita sa CHF valutnom klauzulom rezultat slobodne procjene korisnika, obzirom da su im na raspolaganju bili i krediti sa EUR valutnom klauzulom. Takođe, KV BIH je potvrdilo postojanje slobodne volje i saglasnosti obje ugovorne strane, tj. i korisnika kredita i Banke na sve ugovorne uslove, među kojima je i znatno povoljnija kamatna stopa i duži rok otplate, u odnosu na ostale kredite.

“UKK Švicarac tražilo je od KV BIH donošenje rješenja da su krediti sa CHF valutnom klauzulom zabranjeni i ništavi sporazumi, te da utvrdi zloupotrebu uz odgovarajuće zabrane. Ovaj je zahtjev, sa još nekoliko drugih upućenih od strane UKK Švicarac, odbijen kao potpuno neosnovan i zakonski neutemeljen, jer nije bilo nikakvog pravnog osnova za to. Raduje nas činjenica da je Konurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine u potpunosti ispoštovalo zakonsku proceduru, nepristrasno i realno analiziralo sve dokaze prezentirane od UKK Švicarac i banaka, te ocijenilo zahtjeve UKK Švicarac kao neosnovane”, izjavio je Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank ad Banja Luka.

“U više smo navrata skretali pažnju da je pokretanje ovog postupka od strane UKK Švicarac samo predstava za javnost, kojom se, nažalost, u zabludu najviše dovode korisnici kredita sa CHF valutnom klauzulom. Naše je opredjeljenje, a u skladu sa preporukama nadležnih ministarstava finansija, te svih relevantnih domaćih i stranih institucija, da je dogovor jedino realno rješenje. Pozivamo preostale aktivne korisnike kredita sa CHF valutnom klauzulom da iskoriste mogućnost konverzije kredita sa popustom od 30%, odnosno 50% glavnice, te riješe ovo pitanje, kao što ga je riješilo i više od 92% ostalih korisnika”, istakla je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank dd Sarajevo, te izrazila zadovoljstvo činjenicom da broj konvertovanih kredita konstantno raste.

Na zahtjev UKK Švicarac, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je provelo nezavisno vještačenje o svim ključnim pitanjima u vezi kredita sa valutnom klauzulom u CHF, kojim su potvrđeni i podaci o ukupno 12.122 plasirana kredita na području Bosne i Hercegovine, fizičkim i pravnim licima. Tokom ovog procesa su potvrđene i dvije činjenica. Prva je da su netačni podaci o 6000 ili čak 9802 korisnika koji navodno stoje iza UKK Švicarac, obzirom da je Udruženje dokazalo KV BIH da ih podržava samo 4,6% od ukupnog broja korisnika kredita, odnosno 562 osobe, među kojima je značajan broj osoba koje su davno zatvorile, otplatile ili konvertovale kredit. Druga činjenica je da veći dio aktivnih korisnika kredita ne doživljava UKK Švicarac kao svog predstavnika, a što je Banka ranije u više navrata navodila kao razlog za nemogućnost potpisivanja memoranduma sa Udruženjem.

Sjediste Addiko Banke U Sarajevu

Addiko Bank Sarajevo