Vrijedna donacija Addiko banke za Centar Los Rosales

Mostar, 14. 12. 2016. – Predstavnici Addiko Bank posjetili su danas Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“ i tom prilikom uručili donaciju u vrijednosti 15.000 KM. Donacija će biti iskorištena za projekt adaptacije kuhinje i nabavke osnovnih profesionalnih kuhinjskih elemenata za potrebe Centra.
Donaciju je Mirni Mezit, direktorici Centra Los Rosales uručila Sanela Pašić, direktorica Addiko banke.
„ O realizaciji projekta adaptacije kuhinje i kantine centra jako dugo razmišljamo. Naša ideja je da osposobimo profesionalnu kuhinju u kojoj bi se pripremali obroci za naših 137 štićenika, što se trenutno radi u priručnoj kućnoj kuhinji koja je neuvjetna za naše potrebe. Drugi nivo projekta je da ta kuhinja bude i naša peta radno-rehabilitacijska radionica gdje bismo štićenike starije od 18 godina, uz stručni nadzor, učili kulinarskim vještinama i tako ih pripremali za što samostalniji život, izjavila je Mirna Mezit te dodala: „ Donacija Addiko banke nam je omogućila da ovaj projekt privedemo kraju jer nam je pokrila najvažnije troškove na adaptaciji prostora i opremanju kuhinje. Na tome smo neizmjerno zahvalni.“

Sanela Pašić se tokom današnje posjete upoznala sa radom i strukturom Centra u čijem sastavu djeluje osnovna škola, vrtić, četiri radno-rehabilitacione radionice i rezidencijski smještaj.

„Ono što sam prilikom današnje posjete Los Rosalesu imala priliku vidjeti i što sam saznala iz razgovora sa direktoricom Mezit me je dodatno učvrstilo u uvjerenju da Los Rosales zaslužuje bezrezervnu podršku šire zajednice u svome radu. U Addiko banci veliku pažnju posvećujemo donatorskim projektima, a Centar Los Rosales je bio visoko na listi naših prioriteta i sretna sam što danas imam privilegiju da u ime Addiko banke uručim ovu donaciju“, izjavila je Sanela Pašić.

Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama „Los Rosales“  Mostar, osnovan je 1997. godine, i opremljen donatorskim sredstvima prijateljske Vlade Španije. Kroz svoj dugogodišnji rad ostvarivao je svoje osnovne ciljeve, a to su: socijalizacija, rehabilitacija, odgoj, obrazovanje i radno osposobljavanje djece i mladih sa posebnim potrebama. U Centru „Los Rosales“ danas se obrazuje,  odgaja,  socijalizuje,  radno osposobljava i rehabilituje 137 štićenika sa lakšim, umjerenim i kombinovanim poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju.  Centar zapošljava 39 osoba različitih profila ( defektolozi, psiholog, pedagog, socijalni radnik, logoped, terapeuti, odgajatelji, tehničko osoblje).
Centar sačinjavaju objekti koji su namjenski građeni za djecu i omladinu sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju.

Addiko Bank Sarajevo