Zahtjev za korištenje CHF rješenja podnijelo 74% klijenata na nivou BiH

  • Rok za podnošenje zahtjeva za konverziju ističe 31.07. 2016. godine

25.07. 2016. godine – Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka uspješno privode kraju proces konverzije kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u skladu sa rješenjem koje su banke ponudile u martu ove godine.

Na nivou BiH, zaključno sa 22. julom 2016. godine,3.823 klijenta, što je 74% od ukupno 5.182 klijenta korisnika ovih kredita, je već podnijelo zahtjev za korištenje ponuđenog rješenja. Od ovoga broja je realizovano ili je u završnom procesu realizacije 3.095 zahtjeva, tj. klijenti su uradili konverziju ili zatvaranje kredita uz umanjenje duga.

U Federaciji BiH 1.578 ili 62% klijenata Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. je podnijelo zahtjev, a realizovano je ili je u završnoj fazi realizacije 1.180 zahtjeva.
U Republici Srpskoj 2.245 ili 85% klijenata Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka  je podnijelo zahtjev, a realizovano je ili je u završnoj fazi realizacije 1.915 zahtjeva.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva ističe 31. jula 2016. godine.

Uvjereni smo da je ovo pravi put za konačno rješavanje pitanja kredita sa valutnom klauzulom u CHF u BiH i stoga ponovo pozivamo sve klijente koji to još nisu učinili da razmotre ovu ponudu prije isteka krajnjeg roka.

Hypo je jedina finansijska grupacija u regiji koja je ponudila dobrovoljno, odgovorno, razumljivo i nadasve fer rješenje za sve svoje klijente, fizička lica, pri čemu to rješenje ne ugrožava domaći bankarski sistem niti domaću ekonomiju. Upravo ovaj proces brzog i uspješnog rješavanja pitanja kredita sa valutnom kaluzulom u CHF govori da su klijenti prepoznali da je u pitanju zaista fer i kvalitetno rješenje.

Addiko Bank Sarajevo