Lombardni krediti

Kredit koji vam pruža mogućnost da svoj novac uštedite uz vrlo povoljnu kamatnu stopu

  • Iznos kredita: do 490.000 KM
  • Kamatna stopa je fiksna
  • Kratkoročni Lombardni krediti sa rokom otplate do 11 mjeseci se odobravaju u KM, a dugoročni se odobravaju u KM uz valutnu klauzulu u EUR.
  • Rok otplate: od 6 mjeseci do 6 godina
  • Prije podnošenja zahtjeva za kredit, klijenti se, na ovim stranicama, mogu upoznati sa uvjetima kreditiranja kroz Informacioni list:

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćenje naknade za svaku uslugu je nepotrebno.

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

 

Addiko Bank Sarajevo