Domaći platni promet

Kao ovlaštena organizacija za obavljanje platnog prometa Addiko Bank  u unutarnjem platnom prometu (UPP) nudi kompletnu i kvalitetnu uslugu temeljem najsuvremenijih tehnoloških rješenja. 

  • otvaranje i vođenje transakcijskih računa
  • obavljanje bezgotovinskih i gotovinskih plaćanja u poslovnicama Banke
  • obavljanje bezgotovinskih plaćanja i korištenje usluga Internet poslovnice  (Internet i mobilno bankarstvo)

Načini primanja izvoda po  računu:

O svim izvršenim transakcijama i stanju na računu pravovremeno Vas izvještavamo putem izvoda po računu. Mogući načini prijema izvoda su:

  • u poslovnici Banke
  • e-mailom
  • Addiko EBank elektronskim bankarstvom

Trajni nalozi

Korištenje trajnih naloga omogućuje Vam efikasnije upravljanje novčanim sredstvima koja se vode na  računima i automatsko izvršenje platnih naloga po unaprijed zadanim uvjetima plaćanja:

  • za plaćanja unutar Addiko banke i plaćanja prema drugim bankama
  • plaćanja u fiksnom iznosu, prijenosi sredstava u željenom postotku, pražnjenje računa do određenog iznosa po računu, a sve na određeni dan u mjesecu

 

 

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?