Štednja sa premijom

Za još bolje prinose

Štedite uz fiksne kamatne stope i obročne mjesečne ili tromjesečne uplate

  • Fiksna kamatna stopa
  • Maksimalni iznos inicijalnog uloga je 5.000 KM/2.500 EUR/2.500 USD
  • Uplate mogu biti mjesečne ili tromjesečne
  • Mjesečne i tromjesečne redovne uplate na Addiko štednju s premijom su minimalno 5% od inicijalnog uloga, ali ne manje od  100 KM/50 EUR/50 USD i maksimalno u visini inicijalnog uloga
  • Maksimalni iznos Addiko štednje s premijom po klijentu je 200.000 KM/100.000 EUR/100.00 USD
  • Premija se obračunava na ukupan iznos kamate po isteku oročenja i pripisuje se ulogu, a isplaćuje Vam se samo ukoliko su uplate na štedni račun bile izvršene svaki mjesec.

*Od 15.05.2017. je u primjeni  jedinstvena premija 15% na ukupno obračunatu kamatu za sve rokove oročenja, a nove kamatne stope naznačene su u tabeli:

valuta / rok
12 mjeseci
24 mjeseca
36 mjeseci
48 mjeseci
60 mjeseci
KM / EUR
0,60%
1,20%
1,80%
2,10%
2,30%
USD
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
Premija
15%
15%
15%
15%
15%

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?