Dvije pravomoćne presude do sada

Krediti vezani valutnom klauzulom za CHF-ove: Do sada izrečene dvije pravomoćne presude

04.01.2016. Pravna dimezija problema kredita sa valutnom klauzulom u CHF-ovima i u 2016. godini predmet je špekulacija u istupima Udruge Švicarac.

S tim u vezi informiramo kako je u FBiH do sada izrečeno ukupno 155 prvostepenih presuda od kojih je dio u korist banke, a dio u korist klijenata.
Do sada su izrečene svega dvije pravomoćne presude, obje su u korist banke, i one potvrđuju zakonitost valutne klauzule.

Performans g. Durakovića  u svojstvu predsjednika Udruge Švicarac ne komentiramo, kao ni metode i rječnik koji koristi za izražavanje svojih stavova.

I u 2016. godini dio strategije novih vlasnika banke, Advent Internationala i EBRD-a, će biti set olakšica koje za cilj imaju prevazilaženje problema u otplati kredita vezanih valutnom klauzulom za CHF-ove. Olakšice podrazumijevaju smanjenje kamatnih stopa, otpise dijela dugovanja te konverziju kredita. Samo u 2015. godini 591 klijent u BiH je zatvorio kredit ili ga je konvertirao u drugu valutu temeljem sporazuma sa bankom.
Kredite vezane valutnom klauzulom za CHFove koristi 5.326 klijenata u dvije Hypo banke u BiH.

Addiko Bank Sarajevo