Hypo Visa internet i kartica želja

Hypo Visa dopunjive kartice – bez ograničenja na broj uplata – bez naknade za doplate

 

  •     Neograničen broj dopuna kartice
  •     Sigurna Internet plaćanja
  •     Kupovina robe i usluga na prodajnim mjestima, podizanje gotovine na bankomatima
  •     Kartica kao poklon

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. je postojećoj ponudi platnih kartica pridružila i dopunjive kartice: Hypo Visa Internet karticu i Hypo Visa karticu želja. Inicijalna uplata na namjenski račun kartice je minimalno 30 KM. Naknada za otvaranje kartice je jednokratna dok se svaka naredna uplata na račun kartice vrši bez naknade. Broj uplata je neograničen, a maksimalni iznos koji se na karticu može uplatiti prilikom jedne uplate je 5.000 KM.

Svaka punoljetna osoba sa prebivalištem u BiH na jednostavan način postaje vlasnik – potreba dokumentacija za izdavanje kartice je popunjena pristupnica, kopija identifikacijskog dokumenta i potvrda o prebivalištu. Kartica se izdaje podnositelju zahtjeva na šalterima banke i po izvršenoj prvoj uplati, odmah se uručuje zajedno sa pripadajućim PIN-om. Vlasnik kartice svaku narednu doplatu na karticu može izvršiti u potpunom komforu putem HypoNet elektronskog bankarstva, mHypo BiH mobilnog bankarstva ili na šalteru banke.

Hypo Visa Internet i kartica želja idealne su za Internet kupovinu, prihvatljive su na svim prodajnim mjestima sa Visa oznakom, a mogu se koristiti i kao bankomatske kartice za podizanje gotovine.

Kartice se mogu i pokloniti, a dopunjivost, kao osnovna prednost, čini ih idealnim za učenike i studente – jer roditelji, pored toga što u svakom trenutku mogu doplatiti potrebni iznos,  ujedno i kontroliraju troškove.

„ Dopunjive Hypo Visa Internet i karticu želja, pored svih prednosti, izdvaja i poseban dizajn. Sa namjerom da ove kartice dodatno istaknemo, odlučili smo se za uspravni dizajn kartice za razliku od položenog koji se uglavnom koristi,“ rekao je Radomir Milošević, direktor Odjela marketinga i korporativnih komunikacija Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Addiko Bank Sarajevo