Osvježavajući krediti

Osvježenje uz Hypo: Hypo nenamjenski krediti do 29.300 KM sa fiksnom kamatnom stopom

22. 06. 2015.: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za klijente je kreirala jedinstveni proizvod : Hypo nenamjenski kredit koji karakterizira fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme otplate kredita.Ove kredite je moguće realizirati u iznosu do 29.300 KM, a maksimalni rok otplate je 5 godina.Pored toga, krediti su KMovski ( nisu vezani valutnom klauzulom za EUR).
Dodatna pogodnost za klijente koji ovim kreditom zatvaraju obaveze u drugoj banci je 0% naknade za obradu kreditnog zahtjeva.
Ovi krediti su namijenjeni svima koji žele i planiraju da osvježe svoje financije, svoj dom ili svoj odmor putovanjem iz snova. Visinu mjesečnog anuiteta klijenti prilagođavaju svojim potrebama i mogućnostima.

Addiko Bank Sarajevo