Podrška Domu zdravlja Bihać za početak vakcinacije

Addiko Bank Sarajevo je podržala početak masovne vakcinacije u Bihaću nabavkom specijalnog printera kojim je omogućena štampa vakcinacijskih kartona. Printer je nabavljen u skladu sa zahtjevom ZU Dom zdravlja Bihać, sa kojim ova banka godinama uspješno sarađuje i čije je projekte već ranije podržavala.

Ademir Jusufagić, direktor Doma zdravlja Bihać izrazio je zahvalnost Addiko Bank Sarajevo na brzoj reakciji na njihov zahtjev, te iskazanu podršku aktivnostima koje ova institucija provodi. Donirani printer je već u funkciji, obzirom da je masovna vakcinacija stanovništva u Bihaću počela u srijedu 21.4.

Bihac Covid

Addiko Bank Sarajevo